Byznys plán

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Byznys plán

Byznys plán je písemný dokument, který detailně popisuje, jak chce nějaký podnik, obvykle nový, dosáhnout svých cílů. Obsahuje části týkající se marketingu, financí a základních operací. Jde o důležitý dokument, který nám pomůže ujasnit si budoucí strukturu podniku a pokud možno přilákat investory.

Pokud chce firma uspět, musí mít jasno v tom, jak, komu a za kolik bude prodávat/poskytovat produkty a služby. To se může samozřejmě podařit i bez plánu, ale silně se to nedoporučuje. Každá firma má mnoho oblastí, které je od sebe potřeba oddělit a nepřelévat problémy jedné do ostatních. Podnikatelé například často propadají dojmu, že marketing je všelék na neduhy podniku. Při špatném hospodaření nám například větší odbyt nemusí nutně pomoci.

Dobrý plán podnikání by se měl detailně věnovat následujícím oblastem:
- Shrnutí: Zahrnuje celkové vize podniku, informace o vedení, předmět podnikání, zaměstnance a lokaci.
- Produkty a služby: Zde je důležité prokázat prodejnost výrobků a služeb, které budeme nabízet. Uvedeme také jejich cenu, patenty, technologie, které budeme používat a další.
- Tržní analýza: Měli bychom mít přehled o tom, kdo budou naši zákazníci a naši konkurenti. Čím se od konkurence lišíme, v čem je naše výhoda?
- Tržní strategie: Jak si získáme a udržíme zákaznickou základnu?
- Finanční plánování: Tato část se týká kapitálové struktury podniku a toho, jaký předpokládáme vývoj pro následující roky.
- Rozpočet: Každá firma potřebuje mít jasný rozpočet. Ten zahrnuje náklady na zaměstnance, výrobu, marketing a další výdaje spojené s podnikáním.

Menu Zavřít