Bezkuponový dluhopis (non-coupon bond)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Bezkuponový dluhopis (non-coupon bond)

Dluhopis, který v období od emise do úplného splacení není spojen s kuponovými platbami a při splatnosti dochází ke splacení jmenovité hodnoty. Úrokový výnos splatný při splatnosti dluhopisu nebývá označován jako kupon, ale jako diskont. Je částí jmenovité hodnoty (bezkuponový dluhopis se emituje za cenu nižší, než je jmenovitá hodnota, tj. s diskontem). Splatnost bývá i několik let. Tyto dluhopisy emitují instituce s vysokým úvěrovým hodnocením, neboť investoři jsou v poněkud větším riziku než v případě kuponových dluhopisů. Typickými investory do bezkuponových dluhopisů jsou ve světě penzijní fondy.

Menu Zavřít