Bias

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Bias

Bias (předpojatost) je lidská tendence upřednostňovat informace, které podporují to, o čem jsme již přesvědčeni. Tato tendence se samozřejmě projevuje i v investování. Psychologie je důležitá avšak podceňovaná složka obchodování. 

V první řadě by měl obchodník odstranit emoce spojené s obchodem, především strach a chamtivost, které ho můžou přimět dělat iracionální rozhodnutí. Dále by neměl chtít po trhu, aby něco udělal, ale měl by se zaměřit na to, co trh dělá, čímž bude činit rozhodnutí na základě toho, co vidí, ne toho, co si přeje.

Velmi častý bias se například projevuje tak, že investoři přeceňují hodnotu věcí, které vlastní. Ti, kteří danou věc nevlastní ji obecně přisuzují menší hodnotu. U akcií to může znamenat, že investor bude držet akcii příliš dlouho.

Štítky:Psychologie
Související články
Další články
Menu Zavřít