BIC (Bohemian Identification Code)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
BIC (Bohemian Identification Code)

Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích (tzv. prefix) uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích (tzv. kmen) jednoznačně identifikuje emitenta. BIC cenného papíru je neměnný.

Menu Zavřít