Bonita

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Bonita

Bonita označuje stupeň schopnosti dlužníka dostát novým závazkům. Je primárně určena úvěrovým skóre, ve kterém hodnotí faktory jako je úvěrová historie dlužníka, platební morálka, věk, příjem nebo to, jestli je dlužník zaměstnaný.

Bonita neovlivňuje jen dostupnost půjčky, ale může mít vliv i na možnost být zaměstnaný v určitých firmách nebo k získání pojistky.

Čím nižší úvěrové skóre žadatel o úvěr získá, tím vyšší úrokovou sazbu mu banka poskytne. Banka tak částečně kryje riziko, že dlužník nebude schopen splácet dluh řádně a včas.

Menu Zavřít