Business risk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Business risk

Riziko spjaté s obchodní strategií, kterou daná společnost podstoupí. Toto riziko může ovlivnit hodnotu cenných papírů společnosti.

Menu Zavřít