Slovník obchodních pojmů - štítek: akcie

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Akcie

Akcie je cenný papír dokládající vlastnictví podílu v akciové společnosti.…

Akciová společnost

Akciová společnost je organizace patřící mezi kapitálové společnosti, kterou…

Akciové trhy

Akciové trhy představují burzy, na kterých probíhá nákup, prodej a vystavování…

Amazon

Amazon je největší internetový obchod na světě a přední poskytovatel cloudových…

b/e

B/e je zkratka pro break-even point, což je u akcií nebo futures kontraktů bod,…

Beta

Beta měří volatilitu nebo systematické riziko cenného papíru nebo portfolia ve…

Blue Chips

Blue Chips jsou akcie velkých, zavedených a finančně silných společností, které…

Bottom-up

Bottom-up je investiční přístup, který se soustředí na jednotlivé akcie a…

Break-even (point)

Break-even point je u akcií nebo futures kontraktů bod, kdy se cena dostane na…

Burza

Burza je tržiště, na kterém zle obchodovat cenné papíry, komodity, deriváty a…

Cash flow

Cashflow je finanční tok, který směřuje z nebo do podniku. Pozitivním cashflow,…

CBOE

CBOE je zkratka pro Chicago Board Options Exchange, největší opční burzu na…

Cenný papír

Cenný papír je obchodovatelný finanční instrument, který má nějakou monetární…

Černý pátek

Černý pátek odkazuje na 24.9.1869, den, kdy došlo k pádu na burze po delší době…

CFD

CFD (contract for differences) je finanční derivát, který vyrovnává rozdíly…

Collar

Collar nebo také hedge wrapper je opční strategie používaná za účelem ochrany…

Cover

Cover v kontextu financí znamená redukci rizika. V podstatě se dá říci, že…

Decline

Decline neboli pokles je situace, kdy v daném obchodním dni klesne cena cenného…

Diskont

Diskont je záporný rozdíl mezi jmenovitou a tržní hodnotou cenného papíru. Může…

Diverzifikace

Diverzifikace je druh managementu rizika, který do portfolia zahrnuje rozdílné…

Dividend

Dividendy jsou část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Dividenda

Dividenda je část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Dividendy

Dividendy jsou část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Doporučení

Doporučení je obecné doporučení analytika nebo instituce, které klientům radí…

Držet

Držet (neboli hold) je typ doporučení, které říká, že nemáme určitý cenný papír…

e-Broker

e-Broker je internetová aplikace Fio banky určená na obchodování s akciemi, ETF…

Earning per share (EPS)

EPS (earnings per share) znamená zisk na akcii. Tento ukazatel vydřuje…

Emise

Emise je proces nabídky cenných papírů za účelem získání financí. Společnosti…

Emisní ážio

Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho trží cenou,…

Floating securities

Floating securities (stocks) je počet akcií jisté firmy, které se dají…

Fúze

Fúze je transakce, při které jsou podniky na základě dohody spojeny v jeden…

Held

Held order je typ tržního příkazu, u kterého požadujeme rychlé naplnění. Ve…

Hold

Hold je typ doporučení, které říká, že nemáme určitý cenný papír ani nakupovat,…

Honeywell

Honeywell International je americká nadnárodní korporace, který vyrábí…

Index

Index je klíčový nástroj, který umožňuje relativní porovnání v čase či prostoru…

Index DAX

DAX je akciový index reprezentující 30 největších a nejlikvidnějšísh německých…

Insider

Insider je pojem zahrnující ředitele, vyššího manažera společnosti a také…

Insider trading

Insider trading je obchodování s akciemi firmy osobou, která se považuje za…

Investiční fond

Investiční fond je jedna z forem kolektivního investování. Za otce investičních…

Investiční zlato

Investiční zlato představuje formu investice do fyzického vlastnictví zlata.…

IPO

IPO (Initial public offering) znamená první veřejná nabídka akcií. Rostoucí…

IR

IR (Information ratio) je nástroj na měření výnosů nad rámec výnosů benchmarku,…

Kapitálový trh

Kapitálový trh je místo, kde se střetává nabídka volných finančních prostředků…

Low

Low je nejnižší cena, které cenný papír dosáhl v libovolném časovém intervalu.…

NAV

NAV je zkratka pro net asset value (čisté obchodní jmění). Představuje čistou…

Obrat

Obrat je suma peněz, které obdrží firma za určité období. Jedná se o hrubý…

OSMA

OSMA je zkratka pro Ochranné sdružení malých akcionářů. Jeho vznik iniciovala v…

OTC trh (over-the-counter market)

OTC je decentralizovaný trh, na kterém mezi sebou obchodují jednotlivci skrze…

Out-of-the-money

Out of the money (OTM) neboli mimo peníze je termín popisující call opci, která…

p/s

P/s znamená price to sales, což je poměr ceny akcie k výnosům společnosti.…

PEG

PEG (Price to Earnings to Growth ratio) je poměr vyjadřující vztah mezi cenou…

Performance

Performance neboli výkonnost je subjektivní hodnocení míry toho, jak dobře se…

Podílový fond

Podílový fond je v podstatě portfolio akcií a/nebo dluhopisů, které spravuje…

Podkladové aktivum

Podkladové aktivum (underlying asset) je finanční instrument, na kterém jsou…

Points

Points měří úrokovou míru nebo její změny u hypotéky. Používají se také u změn…

Recommendation

Recommendation je obecné doporučení analytika nebo instituce, které klientům…

Redukce

Redukce nebo také kapitálová redukce je proces snižování celkové hodnoty akcií…

Rentabilita

Rentabilita neboli výkonnost je relativní vyjádření zisku (absolutní veličiny)…

Roadshow

Roadshow je série prezentací v různých lokalitách, která předchází IPO. V…

Settlement

Settlement znamená v překladu vypořádání a označuje proces, ve kterém v den…

Sharpe ratio

Sharpe ratio bylo zavedeno nositelem Nobelovy ceny Williamem Sharpe, pomáhá…

Stock split - Štěpení akcií

Štěpení akcií znamená zvýšení počtu akcií rozdělením za účelem zvýšení jejich…

Strike price

Strike price je cena, na které se může derivátový kontrakt koupit nebo prodat …

Switch

Switch je strategie obchodování futures související s rolováním mezi starým a…

Symbol

Symbol neboli ticker je soubor písmen, který pro účely obchodování označuje…

Tržní cena

Tržní cena je cena, za kterou se dá aktuálně koupit nebo prodat zboží nebo…

Unipetrol - akcie

Akcie Unipetrolu jsou akcie, které vydal Unipetrol, člen rafinérské a…

VIPERS

Vipers jsou ETF (dříve Vanguard Index Participation Receipts), které jsou…

Volatility

Volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného papíru nebo…

Výroční zpráva

Výroční zpráva je report, který podává informaci o činnosti a finančních…

Wallflower

Wallflower představuje akcii, která má nízké obchodní volume v důsledku ztráty…

Xtb

Xtb je makléřská společnost založená ve Varšavě v roce 2002. Je to jedna z…

Zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty akcie, které jsou zapsané v evidenci (elektronická…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít