Zaknihované akcie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty akcie, které jsou zapsané v evidenci (elektronická podoba), tedy neexistují jen ve fyzické podobě jako listiny. Akcie je evidují v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).

V minulosti zaknihované akcie využívalo jen málo firem, odrazoval je zdlouhavý a nákladný proces. Od roku 2016 však vstoupil v platnost zákon, podle kterého se o veřejné zakázky mohou ucházet pouze akciové společnosti se zaknihovanými akciemi.

Celý proces zaknihování probíhá ve zkratce ve třech fázích: valná hromada rozhodne o přeměně akcií na zaknihované, v dalším kroku vyzve akcionáře, aby svoje listinné akcie odevzdali a otevřeli si účty u CDCP. Po odevzdání všech akcií společnost požádá CDCP o zaevidování akcií a přidělení ISIN (International Securities Identification Number - mezinárodní identifikační číslo cenného papíru).

Štítky:akcie
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít