Základní jmění

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Základní jmění

Označuje pevné číslo, vyjadřující souhrn peněžních a nepeněžních vkladů všech majitelů v dané společnosti. Základní jmění je tedy tvořeno hodnotou vkladů vnesených jednotlivými společníky do společnosti a dále hodnotou pohledávek společnosti vůči společníkům za splacení jejich ještě nesplacených vkladů.

Menu Zavřít