Zajišťování (hedging)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Zajišťování (hedging)

Vytváření Uzavřených pozic, tj. uzavírání úrokových, akciových, komoditních a měnových pozic. Obecně se jedná o ochranu hodnoty určitého nástroje či portfolia nástrojů proti nepříznivému vývoji úrokových měr, akciového trhu, měnového kursu, cen komodit nebo rizikovosti určitého objektu. Dlouhá pozice v určitém nástroji je kompenzována krátkou pozicí v témž nástroji a naopak. V užším významu se jedná o použití derivátů (tzv. Zajišťovacích derivátů) ke snížení úvěrového nebo tržního rizika konečného uživatele či tvůrce trhu. Nejjednodušším příkladem zajišťování je Pokrytí, kdy se sjedná operace přesně opačná vůči zajišťované operaci. Potom ztráty z jedné operace jsou pokryty zisky z druhé operace. Opakem zajišťování je spekulace.

Menu Zavřít