PEG

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
PEG

PEG (Price to Earnings to Growth ratio) je poměr vyjadřující vztah mezi cenou akcie, ziskem na akcii a očekávaným růstem firmy, používá se jako jedna z metod oceňování akcií.

Všeobecně platí, že poměr P/E (Price to Earnings) je vyšší u společnosti, která má vyšší růstový potenciál. Proto pokud je tento použit jen tento poměr, může to u firem s vysokým růstem ukazovat nadhodnocené výsledky v porovnání s ostatními společnostmi. Tento nedostatek se dá odstranit přávě přidáním tempa růstu zisku:

PEG je často používaným termínem při zjišťování vnitřní hodnoty akcie. Podobně jako u poměru P/E nízké PEG znamená, že je akcie podhodnocená. Poměr PEG pohybující se okolo hodnoty 1 indikuje, že akcie je ohodnocena adekvátně vzhledem k očekávanému růstu firmy.

Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít