Výroční zpráva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Výroční zpráva

Výroční zpráva je report, který podává informaci o činnosti a finančních výsledcích společnosti. Zpráva se vydává každý rok a obsahuje auditované finanční výkazy - výkaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu, popis významných skutečností, které nastaly po rozvahovém dni, předpokládaný vývoj firmy, aktivity ve výzkumu nebo informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí nebo společenské odpovědnosti.

Výroční zpráva je určená pro akcionáře, investory, finanční analytiky, zaměstnance, státní zprávu, novináře a další zainteresovanou veřejnost.

V České republice jsou požadavky na výroční zprávu legislativně upravené Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít