Slovník obchodních pojmů - R

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Random walk

Teorie, která prosazuje, že není žádný souvislý vzájemný vztah mezi cenami z…

Range

Range je rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími cenami cenného papíru v určitém…

Rate

Rate je poměr v jakém je cena jedné měny vyjádřená vůči jiné měně. Může jít…

Rating

Rating je hodnocení analytika nebo ratingové agentury, který uděluje akcii nebo…

Reading the tape

Pokus o předpověď krátkodobé cenové změny pomocí informací získaných z ceny a…

Real-time

Real time znamená, že systém přeposílá informace uživateli okamžitě, tedy v…

Real-time trade reporting

Požadavek, aby tvůrci trhu oznamovali každý obchod s Nasdaq cennými papíry…

Realized profit

Zrealizovaný zisk nebo ztráta při ukončení obchodní transakce. Ve většině…

Recapitalization

Změna ve firemní struktuře kapitálu, jako např. výměna obligací za akcie. K…

Recommendation

Recommendation je obecné doporučení analytika nebo instituce, které klientům…

Rectangle

Rectangle neboli obdelník je specifický útvar, který můžeme nalézt na cenovém…

Redemption

Redemption je proces, kdy vystavitel dluhopisu koupí dluhopis zpět před nebo…

Redukce

Redukce nebo také kapitálová redukce je proces snižování celkové hodnoty akcií…

Redukovat

Investiční doporučení, u něhož se doporučuje pomalu prodávat, využívat přitom…

Referenční banka (reference bank)

Obchodní banka vybraná Českou národní bankou za účelem kotace referenčních…

Registrované cenné papíry

Cenné papíry přijaté k obchodování na veřejném trhu

Regression analysis

Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodností mezi…

Reinvestiční riziko

Investujeme-li do pevně úročených cenných papírů s krátkou dobou splatnosti,…

Rekurz (recourse)

Právo kupujícího pohledávek obdržet platby od prodávajícího pohledávek v…

Relative strength

Změna ceny akcie v porovnání s jiným cenným papírem, či indexem. Relativní síla…

Relative Strength Index

RSI. Technicko analytický indikátor, který změří velikost zisků proti velikosti…

Relative strength komparative

Srovnání cenového výkonu jednotlivých trhů, proti odvětvím a akciím s těchto…

Rentabilita

Rentabilita neboli výkonnost je relativní vyjádření zisku (absolutní veličiny)…

REPO operace

Repo operace jsou nástrojem měnové politiky a jednou z forem operací na volném…

Research

Research nebo analýza je široký termín zahrnující mnoho různých aspektů v…

Resistence

Resistence nebo hladina resistence je cenová úroveň, kde se zastaví růst ceny…

Resting order

Příkaz umístěný s podmínkou určité ceny.

Retail investor

Jednotlivec, který koupí malé množství cenných papírů pro vlastní potřebu.…

Retracement

Pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.

Return on Assets

ROA. Míra rentability firmy, rovná příjmům z fiskálního roku rozdělenými jejími…

Return on Capital

ROC. Míra toho, jak efektivně společnost hospodaří s penězi (ať už půjčenými,…

Return on Equity

Měřítko, jak společnost využila znovu investované výdělky na vygenerování…

Return on Sales

ROS. Míra firemní rentability, která se rovná příjmům před zdaněním za fiskální…

Return on Total Assets

Měřítko efektivity využití firemních prostředků. Vypočítá se poměrem mezi…

Revaluation

Vzrůst směnného kurzu dané měny, který je důsledkem intervence centrální banky.…

Revalvace

Revalvace je posílení měny, čili růst její hodnoty vyjádřený vůči ostatním…

Reverse Convertible

viz. akciový dluhopis.

Reverse split

viz. konsolidace akcií.

Ripple

Ripple označuje technologii vypuštěnou v roce 2012, která funguje jako…

Rising bottoms

Neschopnost cenného papíru vzrůst nad určitou cenu (této hodnotě říkáme…

Risk

Risk na sebe bere mnoho podob, nicméně se dá obecně popsat jako šance, že se…

Risk and Reward

Riziko a odměna: základní mechanismus investování a tradingu, který spočívá v…

Risk management

Risk management znamená ve finančním světě proces identifikace, analýzy a…

Risk management (řízení rizika)

Proces používaný bankami a investičními fondy pro minimalizaci ztráty…

Risk neutral

Investor, či obchodník, kterého nezajímá rizikovost daného obchodu, ale pouze…

Risk-averse

Snaha vyhnout se riziku, pokud není adekvátně odměněno; postoj většiny…

Řízení portfolia

Optimální plánování a výběr investic do cenných papírů, přihlížející jednak k…

Řízení rizika

Řízení rizika je proces identifikace, analýzy a přijetí nebo snížení míry…

Rizikové fondy

Fondy rizikového kapitálu spravují peníze svých investorů - jiných investičních…

Rizikový kapitál (venture capital)

Rizikový a rozvojový kapitál, určený pro investování do rizikových projektů s…

RM-Systém (RMS)

Akciová společnost, která organizuje trh s cennými papíry. Na tento trh smí…

Roadshow

Roadshow je série prezentací v různých lokalitách, která předchází IPO. V…

Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki je americký podnikatel a autor knih o finančním úspěchu. V…

Rodina fondů

Skupina fondů zastřešená jednou společností (správcem). Obvykle jsou v rámci…

Roll-Over

Proces pomocí kterého je vypořádání obchodu přerolováno na jiné - budoucí datum…

Rozhodný den

Je den (podle výpisu SCP), kdy má majitel cenného papíru právo na požitky…

Rozvíjející se trhy

viz. emerging markets .

Rozvojový kapitál

Viz. Rizikový kapitál

Rozvrhové usnesení

Usnesení soudu, v němž se stanoví, v jakém rozsahu a jakém pořadí budou…

Ručitel

Ručitel je osoba, která se zavazuje uspokojit pohledávky v případě, že tak…

Ruský rubl

Ruský rubl je oficiální měna Ruské federace, symbol je ₽, ISO kód RUB. Rubl se…

Russell 2000

Index Russell 2000 měří výkon přibližně 2000 nejmenších společností indexu…

Růstové akcie

Pojem zastřešuje emise, od nichž se očekává nadprůměrný růst výnosů. Díky tomu…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít