Research

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Research

Research nebo analýza je široký termín zahrnující mnoho různých aspektů v investování. Může zahrnovat výzkum dřívějších výnosů za účelem odhadu budoucích, výběr způsobu nákupu, nebo porovnávání různých cenných papírů jako jsou akcie nebo dluhopisy.

Při průzkumu trhu musíme vzít v úvahu naše investiční cíle (časový horizont, požadovanou výnosnost, kolik času můžeme investicím věnovat) a ujasnit si svou toleranci k riziku. Pokud se rozhodneme pro fond, můžeme jeho výkonnost srovnat například s benchmarkem. Při výběru akcií můžeme zvolit bottom-up nebo top-down analýzu.

Kromě toho můžeme při průzkumu trhu a výběru použít technickou nebo fundamentální analýzu. Investoři, kteří nechtějí dělat vlastní výzkum mohou vyhledat profesionálního analytika. 

Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít