REPO operace

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
REPO operace

Repo operace jsou nástrojem měnové politiky a jednou z forem operací na volném trhu, prostřednictvím kterých centrální banka dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice.

Centrální banka může prodat nebo koupit cenné papíry na volném trhu, nebo vstoupit do repo-operací s komerčními bankami, což je pro centrální banku preferovaná možnost. Centrální banka odebíra komerčním bankám likviditu na určitou dopředu stanovenou dobu (přijímá depozit) a zároveň bankám odevzdává určité cenné papíry jako kolaterál.

V dohodnutý den splatnosti proběhne opačná operace a centrální banka vrátí komerční bance likviditu navýšenou o dohodnutý úrok vycházející z repo sazby a dostává zpátky kolaterál.

Menu Zavřít