Regression analysis

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Regression analysis

Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodností mezi jednotlivými proměnnými za účelem předpovídání budoucích hodnot.

Menu Zavřít