Řízení rizika

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Řízení rizika

Řízení rizika je proces identifikace, analýzy a přijetí nebo snížení míry nejistoty v investičních rozhodnutích. Investor, trader nebo například portfolio manažer využívají zásady řízení rizika ve snaze kvantifikovat potenciální ztráty z investice a na základě toho přijmout kroky v souladu s jeho invetičními záměry a tolerancí rizika.

Riziko vnímáme jako negativní pojem, je to však pojem neoddělitelný od výnosu. Investiční riziko můžeme popsat jako odchylku od očekávaného výsledku (i pozitivní), která může být vyjádřena absolutně nebo relativně, například vzhledem k nějakému benchmarku. Na měření rizika se nejčastěji používá směrodatná odchylka nebo drawdown.

Štítky:investice burza
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít