Vše na téma: investice

Články na téma: investice

Další články na blogu na téma: investice
Radíme zdarma na téma: investice
Slovník na téma: investice
  • Amazon je největší internetový obchod na světě a přední poskytovatel cloudových služeb. Web najdete na adrese Amazon…
  • Margin trading neboli obchodování na marži nastane v případě, kdy si půjčujeme od brokera peníze, abychom koupili nebo…
  • P.a. neboli per annum znamená ročně. Obvykle se používá při vyjádření úrokové míry u investic. Procentuální p.a.…
  • Řízení rizika je proces identifikace, analýzy a přijetí nebo snížení míry nejistoty v investičních rozhodnutích.…
  • Směrodatná odchylka (nebo někdy chybně standardní odchylka) zachycuje 68,2% hodnot vyskytujících se u střední hodnoty –…
Další pojmy na téma: investice
Menu Zavřít