Risk-averse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Risk-averse

Snaha vyhnout se riziku, pokud není adekvátně odměněno; postoj většiny investorů. Například, jestli dvě investice mají stejný očekávaný návrat, ta s nižším rizikem bude preferována. Riskantnější investice musí mít vyšší očekávaný návrat za účelem poskytnutí popudu pro investora(jdoucímu proti riziku), aby ji vybral.

Menu Zavřít