Risk management

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Risk management

Risk management znamená ve finančním světě proces identifikace, analýzy a přijetí nebo snížení míry nejistoty v investičních rozhodnutích. Managementem rizika můžeme nazvat jakoukoliv chvíli, kdy investor nebo manažer fondu analyzuje a kvantifikuje potenciál ztrát investice a učiní kroky k jeho snížení v rámci jeho cílů a tolerance.

Neadekvátní správa rizika může mít pro firmy, jednotlivce i ekonomiku vážné následky. O riziku se však uvažuje většinou jen negatvině. V investičním světě je však riziko nezbytné a neoddělitelné od výkonnosti. Riziko také obecně znamená, že výsledek investice se může lišit i pozitivně.

V tradingu má riziko trochu jiné pojetí. Představuje pravděpodobnost, že naše pozice skončí ve stop-lossu. Můžeme ho zredukovat například přidáním dalších filtrů pro obchodní signály nebo čekáním na další potvrzení před vstupem.

Menu Zavřít