Return on Sales

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Return on Sales

ROS. Míra firemní rentability, která se rovná příjmům před zdaněním za fiskální rok dělená úhrnem příjmů z prodeje.

Menu Zavřít