Return on Capital

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Return on Capital

ROC. Míra toho, jak efektivně společnost hospodaří s penězi (ať už půjčenými, či vlastními) investovanými do jejich operací. Výnos vložených prostředků se rovná čistému provoznímu příjmu po zdanění / [celková aktiva minus hotovost a investice (s výjimkou strategických svazků) minus neúročitelné závazky].

Menu Zavřít