Return on Assets

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Return on Assets

ROA. Míra rentability firmy, rovná příjmům z fiskálního roku rozdělenými jejími celkovými aktivy, vyjádřená jako procento.

Menu Zavřít