Rozhodný den

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Rozhodný den

Je den (podle výpisu SCP), kdy má majitel cenného papíru právo na požitky plynoucí z držení tohoto cenného papíru (výplata dividendy, výplata kupónu, právo přednostně upsat nové cenné papíry, právo účasti na VH apod.).

Menu Zavřít