Redemption

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Redemption

Redemption je proces, kdy vystavitel dluhopisu koupí dluhopis zpět před nebo při jeho vypršení. Pokud je koupen před vypršením, obvykle za něj jeho vystavitel zaplatí více, aby investorovi kompenzoval ušlý zisk.

Existují i tzv. zpětně odkupitelné akcie (redeemable shares), které se firma může kdykoliv odoupit zpět za tzv. call cenu, která byla domluvena při jejich vystavení. V tom se liší od běžného zpětného odkupu, kdy platí tržní cenu. V tomto případě si může firma vybrat, která cena je pro ni výhodnější, call cena nebo tržní.

Výraz redemption se také vyskytuje v souvislosti s podílovými fondy pro případ, kdy chce investor fondu zpátky prodat svůj podíl. Jeho hodnota se pak spočítá na základě výše NAV fondu pro daný den.

Menu Zavřít