Relative strength

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Relative strength

Změna ceny akcie v porovnání s jiným cenným papírem, či indexem. Relativní síla akcie se vypočítá jako procentní změna ceny během stanoveného časového intervalu v měřítku od 1 do 100 proti všem dalším akciím na trhu. Hodnota 1 je považována jako nejhorší a 100 jako nejlepší. Například akcie s relativní silou 90 zaznamenala větší zvýšení své ceny v posledním roce, než byla cenová zvýšení zaznamená 90% všech ostatních akcií na trhu.

Menu Zavřít