Rodina fondů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Rodina fondů

Skupina fondů zastřešená jednou společností (správcem). Obvykle jsou v rámci skupiny zastoupeny základní typy fondů - fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové fondy, ale mnohé společnosti mají podstatně širší spektrum produktů.

Menu Zavřít