Referenční banka (reference bank)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Referenční banka (reference bank)

Obchodní banka vybraná Českou národní bankou za účelem kotace referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR. Referenční banka má povinnost dodávat data pro výpočet hodnot referenčních tržeb sazeb PRIBID a PRIBOR v čase a formě dané kalkulačním agentem A splňovat technické a organizační podmínky kladené kalkulačním agentem. Referenční banka musí být významným účastníkem mezibankovního trhu likvidity a nástrojů odvozených od úrokových sazeb, a to i za rychle se měnících tržních podmínek.

Menu Zavřít