Slovník obchodních pojmů - C

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Cable

Cable je slangový termín pro směnný kurz GBP/USD. Jelikož se jedná o jeden z…

Call opce emitenta u dluhopisu

Umožňuje emitentovi dluhopisu jeho předčasné splacení v případě, že je to pro…

Call option

Smlouva, která poskytuje nákupčímu opce právo (ne závazek) převzít základní…

Candlestick chart

Candlestick chart neboli svíčkový graf je kromě čárového a čárkového grafu…

Cap

Cap je limit úrokové míry. Jedná se o nejvyšší možný úrok, který bude muset…

Capital loss

Snížení hodnoty investice nebo aktiva. Opakem je capital gain - zvýšení hodnoty…

Capital market

Trh, na kterém se obchodují dluhopisy nebo kmenové akcie

Capital stock

Počet akcií, které byly firemní výsadní listinou schváleny k vydání do oběhu.…

Cash flow

Cashflow je finanční tok, který směřuje z nebo do podniku. Pozitivním cashflow,…

Cash Letter Systém

Forma bleskového zálohového připsání protihodnoty bankovních i soukromých šeků…

Cash management account (CMA)

Úročící účet obsluhovaný bankou nebo makléřskou firmou.

Cash settlement

Úhrada smlouvy o termínovaném obchodě v hotovosti a bez fyzického dodání.…

CBOE

CBOE je zkratka pro Chicago Board Options Exchange, největší opční burzu na…

CDO (collateralized debt obligation)

Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společností.

Celkový výnos (výkonnost) fondu

Výpočet zahrnující změnu hodnoty podílu. Započítává i hodnotu vyplacených…

Cena ropy

Ceny ropy obecně odkazuje na spotovou cenu nezpracované ropy za barel. Je to…

Cenný papír

Cenný papír je obchodovatelný finanční instrument, který má nějakou monetární…

Cenová nabídka

Cenová nabídka je předběžná kalkulace ceny zakázky na zboží či službu, kterou…

Centrální banka

Centrální banka je netržní monetární instituce, často nezávislá na vládě, která…

Černý pátek

Černý pátek odkazuje na 24.9.1869, den, kdy došlo k pádu na burze po delší době…

Certificate of stock

Dokument vyjadřující právní vlastnictví specifického množství akcií ve…

Certifikát

Certifikát je druh cenného papíru, do kterého můžeme investovat volné finanční…

Cese

Cese znamená podstoupení pohledávky, kdy se změní osoba věřitele. Není…

CFD

CFD (contract for differences) je finanční derivát, který vyrovnává rozdíly…

Chaikin A/D Oscillator

Technický indikátor, který srovnává denní akumulaci a distribuci cenných papírů…

Channel

Channel v technické analýze znamená cenový kanál mezi supportem a resistencí,…

Charting

Charting je využívání cenových grafů pro odhad budoucích pohybů ceny akcie nebo…

Chartist

Odborník, který využívá diagramy a grafy a s jejich pomocí vysvětluje…

Chasing the market

Ne zrovna chytrá metoda sledování trhu s kupováním cenných papírů po jejich…

Chop

Tržní chop je situace, kdy se trhy hýbou do strany bez jasného směrového…

Cílová částka (stavebního spoření)

Cílovou částku si stavební spořitel volí sám podle své potřeby. Je to souhrn…

Čistá cena (clean price, flat price, net price )

Cena dluhového cenného papíru nezahrnující naběhlý úrok. Opakem je špinavá cena.

Čisté obchodní jmění

Rozdíl mezi všemi aktivy společnosti a jejími závazky. Čisté obchodní jmění je…

Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share - NAV)

Tržní hodnota čisté hodnoty aktiv fondu vydělená počtem vydaných podílů.

Clearing

Clearing je procedura, při které se vypořádají finanční obchody. Dojde tedy ke…

Clearing house

Organizace zodpovědná za slučování nákupních a prodejních transakcí na finanční…

Clearingové centrum

Clearingové centrum je zprostředkovatel mezi kupcem a prodejcem, který dohlédne…

Člen burzy

Právnická osoba oprávněná obchodovat na burze. O přijetí za člena burzy…

CLN

Totéž co úvěrový dluhopis

Closed out

Zlikvidování pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost navýšení marže…

Closed trades

Pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.

Closing bell

Ukončení pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost maržového ujednání,…

Closing tick

Počet akcií, které zakončily obchodní seanci na ceně, která byla vyšší, než…

CME

CME Group Inc. je zkratka pro Chicago Mercantile Exchange and Chicago Board of…

ČNB

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky a orgánem, který…

Cold calling

Ve světě zavedený název pro nevyžádané telefonické hovory, jejichž…

Collar

Collar nebo také hedge wrapper je opční strategie používaná za účelem ochrany…

Collar

Collar je opční strategie pro konzervativní investory, která se používá pro…

Collateral

Collateral neboli zástava je majetek, kterým ručí příjemce půjčky věřiteli.…

Commission

Commission je poplatek za služby poskytnuté brokerem nebo investičním poradcem…

Confirmation

Confirmation neboli potvrzení je situace, kdy nám další indikátor doloží trend…

Confirmation trend

Založeno na Dow teorii - Potvrzení, že trh je v určitém trendu pouze tehdy,…

Congestion

Congestion nebo také kanál je situace, kdy se trh pohybuje do strany, obvykle…

Congestion area

Série obchodních dnů nebo týdnů, ve kterých není viditelný zřetelný růst ceny.

Consolidation

Consolidation je v technické analýze výraz pro cenu cenných papírů, která se…

Contagion

Contagion neboli nákaza je situace, kdy se změny nebo neklid z trhu v jednom…

Contagion (Nákaza)

\"Tendence ekonomických krizí rozšířit se z jednoho trhu na druhý. V roce 1997…

Continuation chart

Technický graf komoditních kontraktů, kde jsou navzájem spojeny nové a vypršené…

Contra broker

Makléř na nákupní straně prodejní objednávky nebo na prodejní straně nákupního…

Contract

Contract představuje standardizované množství a kvalitu komodity určené k…

Contract broker

Člen burzy, který uskutečňuje transakce pro jiné členy burzy.

Contract size

Počet základních cenných papírů, které držitel opce může koupit nebo prodat.…

Contrarian

Investor, který investuje opačně než většina účastníků trhu.

Contribution margin

Jeden z důležitých ukazatelů při tzv. náklady/objem/zisk analýze. Vypočítává se…

Convergence

Convergence je pohyb ceny futures kontraktu ke spotové ceně s tím, jak se blíží…

COP

COP znamená certificate of participation, což je finanční nástroj, forma…

Correction

Obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá…

Corrective wave

Vlna nebo cyklus vln pohybující se proti současnému směru trendu.

Correlation

Correlation neboli korelace ve financích měří vzájemnou závislost dvou cenných…

Countermove

Cenový pás představující opačný pohyb ke směru předchozího období.

Cover

Cover v kontextu financí znamená redukci rizika. V podstatě se dá říci, že…

Cover buy

Uzavírání short obchodů.

Covered write

Prodání opční smlouvy např. na akcie. Příjmem (premium) obdrženým za prodej…

CPI

CPI je consumer price index neboli index spotřebitelských cen. Měří vážený…

CPI index

CPI je consumer price index neboli index spotřebitelských cen. Měří vážený…

Credit risk management

Předpovědi bankrotů firem.

Crossover

Crossover je bod v grafu, kde se protne cena a indikátor. Používá se v…

Crypto

Crypto neboli kryptoměna je digitální aktivum sloužící jako zprostředkovatel…

CTA

CTA je zkratka pro commodity trading advisor (poradce pro komoditní obchodování…

Cukr

Cukr je rozpustný krystalický karbohydrát, který se používá jako dochucovadlo…

Cup and handle

Formace na technickém grafu ve tvaru písmene \"U\", která se utvoří mezi 7 a 65…

Currency

Currency neboli měna je obecně přijímaná forma peněz zahrnující mince a…

Currency Risk (Měnové riziko)

Pravděpodobnost nepříznivé změny směnných kursů.

Current yield

Roční míra výnosnosti investice udávaná v procentech.

Curve-fitting

Vyvinutí složitých pravidel, které obchodník využije k vylepšení svého systému.

Custodian

Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta …

Cycle

Cycle je široký pojem, který označuje trend nebo pattern, který se opakuje.…

Czech Association of Investment Professionals (CAIP)

CAIP je 113. afilací Association for Investment Management and Research (AIMR)…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít