Slovník obchodních pojmů - T

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Take delivery

Akceptovat po nákupu přijetí produktů, certifikátů cenných papírů nebo…

Takeover

Takeover (převzetí, akvizice) je převzetí fungujícího podniku nebo jeho části.…

Tape

Služba, která poskytuje informace o kvótách a objemu obchodů v každé transakci…

Target price

Cena, ve které držitel cenných papírů předpokládá ukončení obchodu.

Technical indicator

Krátkodobé trendy, které techničtí analytici používají k předpovědi budoucího…

Technical analysis

Metoda analýzy trhu, která studuje poptávku a nabídku po cenných papírech na…

Technical decline

Klesající cenový pohyb zapříčiněný pouze vlivy technické analýzy. Takovým…

Technical rally

Vzrůstající cenový pohyb zapříčiněný pouze silami, které mají vliv pouze na…

Technician

Ten, kdo zakládá své obchody na technické analýze.

Technická analýza

Technická analýza je způsob hledání obchodních příležitostí založený na čtení…

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je vklad na úročený bankovní účet na dopředu sjednanou dobu.…

Test

Termín technické analýzy, kdy se cena přiblíží k supportu nebo resistanci a…

The Street

Neformální termín pro Wall Street, který se často používá jako reference pro…

Thinkorswim

Thinkorswim je elektronická obchodní platforma, kterou poskytuje TD Ameritrade …

Thinly traded

Trh, který se obchoduje pouze občas a/nebo v nízkých objemech obchodů.

Third market

Volné obchodování kótovaných cenných papírů mezi institučními investory a…

Tick

Hodnota minimálního pohybu trhu. U amerických akcií je často jeden tick rovný…

Tick test

Obchodní omezení, které v klesajícím trhu, umožňuje vstup do short pozice pouze…

Ticker

Každému cennému papíru jsou pro účely jednoduché identifikace přiděleny…

Ticker tape

Služba poskytující data a informace o objemech obchodů každé transakce na…

Tier

Třída nebo skupina cenných papírů.

Tight market

Trh, který je charakterizovaný vysokým objemem obchodů a malými rozdíly mezi…

Time order

Objednávka na provedení specifické transakce ve specifickém čase. Pokud v tomto…

Time stop

Pokyn vystoupit z pozice po uplynutí specifické doby, pokud nebyly splněný…

Time value

Rozdíl mezi prémií placenou za opci a skutečnou hodnotou. Jak se opční kontrakt…

Timing the market

Pokus o předpověď budoucího pohybu cen na trhu. K této předpovědi se většinou…

Tomorrow Next (Tom/Next)

Souběžný nákup a prodej měny s dodáním v následujícím dni.

Top

Nejvyšší dosažená cena cenného papíru za dané časové období. Opak Spodku.

Top out

Pozastavení trendu na závěr strmého cenového vzrůstu. Toto pozastavení trendu…

Total return index

Index, který vypočítá výkonnost skupiny akcií s přihlédnutím k tomu, že všechny…

Tracking

Sledování skupiny cenných papírů za účelem monitorování pohybů cen. K této…

Tracking shares

\"Trackingovou akcií rozumíme cenný papír společnosti, která byla odštěpená od…

Trading

Rychlé spekulativní prodávání a nakupování finančních instrumentů s cílem…

Trading floor

Místo, kde se odehrává vlastní obchodování.

Trading pattern

Pohyb ceny cenného papíru během specifické doby. Trading pattern, nebo-li…

Trading profit

Zisk na specifické pozici, která je držena méně než jeden rok. Tento zisk se…

Trading range

Rozdíl mezi vysokými a nízkými cenami obchodovanými během daného období.

Trading system

Systematický přístup k obchodování na základě předem určených pravidel. Ten…

Trading volume

Celkový počet všech cenných papírů, se kterými se obchodovalo v daném časovém…

Trail-certifikát

viz. indexový certifikát

Trailing P/E

Koeficient ceny/výdělků, který se získá použitím výdělků za čtyři poslední…

Trailing stop

Příkaz (stop-loss) sledující existující cenový trend.

Transaction

Dohoda mezi kupcem a prodejcem o výměně aktiva za úplatu.

Transaction Cost

Náklady vynaložené na nákup a prodej daného finančního instrumentu.

Transaction Date

Den uskutečnění obchodu.

Tranše (tranche)

Je jednotka investice. Je-li např. poskytnuta investice ve výši 1 milion USD ve…

Trend

Trend je obecné směřování trhu nebo ceny cenného papíru. V technické analýze…

Trend channel

Přímka souběžná s trendline a zakreslená nad nejvyššími souslednými cenami v…

Trend reversal

Změna ve všeobecném směru trhu, někdy nazývané pouze reversal, nebo-li obrat.

Trend-following

Posouvání se směrem převažujícího cenového pohybu. Nejpoužívanější a pro mnoho…

Trending market

Cenové pohyby v jednotlivém směru, obvykle končící na extrému daného dne.

Trendless

Cenový pohyb, který se blíží stupni,ve kterém jasný trend nemůže být…

Trendline

Načrtnutá přímka, která spojuje buď řadu vrcholů nebo dolních mezí trendu.

Triangle

Grafický obrazec, který ukazuje řadu podrobnějších cenových odchylek během…

Trigger

Trigger, v překladu spouštěč, označuje jakoukoliv situaci, která splní kritéria…

Trigger

Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např…

Triple bottom

Termín technické analýzy, který popisuje situaci, kdy cena na technickém grafu…

Trust

Trust je zmočněnecká smlouva, ve které jedna strana udělí jiné straně právo…

Tržní cena

Tržní cena je cena, za kterou se dá aktuálně koupit nebo prodat zboží nebo…

Tržní kapitalizace (market capitalization)

Počet akcií násobený aktuální tržní cenou. Např. softwarová jednička Microsoft…

Tržní riziko (Market Risk)

Vystavení vlivu změn tržních cen.

Turnaround

Turnaround je volně přeloženo otočka značící případ, kdy se například firma…

Two-sided market

Požadavek Nasdaqu, aby tvůrcové trhu kotovali cenu nabídky i poptávky v každém…

Two-way market

Požadavek Nasdaq regulátorů, aby tvůrcové trhu kvótovali jak cenu nabídky, tak…

Two-Way Price

Pokud je pro danou FX transakci kotován bid a offer.

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít