Tight market

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Tight market

Trh, který je charakterizovaný vysokým objemem obchodů a malými rozdíly mezi cenou nabídky a poptávky (tomuto rozdílu říkáme spread).

Menu Zavřít