Takeover

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Takeover

Takeover (převzetí, akvizice) je převzetí fungujícího podniku nebo jeho části. Motivem bývá převzetí už fungujících operací nebo trhů, které je výhodnější než vlastní aktivita. Rozlišujeme převzetí přítelské, nepřátelské, reverzní nebo back-flip.

Přátelská akvizice je schválená managementem získavaného podniku. Před tím než nabyvatel učiní nabídku, obvykle nejprve informuje o záměru představenstvo.

Při nepřátelském převzetí získávaný podnik s odkoupením nesouhlasí, děje se tak skoupením akcií v takovém množství, které zabezpečí rozhodovací většinu.

Reverzní akvizice popisuje situaci, kdy se nabyvatel stává nabývanou společností.

K backflip akvizici dochází tehdy, kdy se z nabyvatele stane dceřiná společnost nabývané společnosti. Často probíhá mezi velkou ale méně známou firmou a neprosperujícím podnikem, který je však známou značkou.

Menu Zavřít