Technical analysis

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Technical analysis

Metoda analýzy trhu, která studuje poptávku a nabídku po cenných papírech na základě grafického zobrazování vývoje cen.

Menu Zavřít