Trust

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Trust

Trust je zmočněnecká smlouva, ve které jedna strana udělí jiné straně právo nákládat s majetkem nebo aktivy třetí strany. Trusty jsou zřizovány za účelem právní ochrany svěřovatelových aktiv tak, aby byla zajistěna jejich distribuce podle přání svěrovatele.

Trust může být zřízen pro správu něčích peněz, ať jde o člověka žijícího nebo po smrti. Za pomoci trustu se člověk může také vyhnout daním a určovat pravidla pro dědictví. Jejich nevýhodou je pak to, že jejich založení vyžaduje čas a peníze a nelze je rychle zrušit.

Jedná se o starý instrument sahající až do feudálních časů, který je stále velice univerzální a může chránit aktiva a směřovat je do správných rukou v součanosti i budoucnosti, dávno po smrti jejich původního vlastníka.

Menu Zavřít