Termínovaný vklad

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je vklad na úročený bankovní účet na dopředu sjednanou dobu. Výběry z účtu jsou zpravidla možné až po uplynutí výpovědní lhůty, nedá se na ně posílat výplata a nejsou vhodné na běžný platební styk. Jde spíše o spořící produkt.

Úročení termínovaného vkladu může být fixní po celou dobu trvání nebo variabilní, navázané na vývoj některé mezibankovní úrokové sazby. Ve většině případů banky nabízí vyšší úrokové sazby pro termínované vklady s delší splatností. Úroky banka připisuje v závislosti na typu vkladu - u krátkodobých vkladů obvykle v den splatnosti, u střednědobých a dlouhodobých pak pravidelně, například každých 6 měsíců.

Termínovaný vklad může být založen i v cizí měně, podmínkou vkladu je minimální částka, která se pohybuje v rozmezí 1000 až 100 000 Kč.

Tento vklad je v bankách a družstevních záložnách pojištěn do 100% výše vkladu, maximálně do 100 000 EUR (nebo ekvivalentu v domácí měně).

Menu Zavřít