Target price

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Target price

Cena, ve které držitel cenných papírů předpokládá ukončení obchodu.

Menu Zavřít