Two-way market

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Two-way market

Požadavek Nasdaq regulátorů, aby tvůrcové trhu kvótovali jak cenu nabídky, tak cenu poptávky v každém cenném papíru, ve kterém vytvářejí trh. V těchto cenách pak musejí uskutečnit objednávky.

Menu Zavřít