Slovník obchodních pojmů - M

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

M&A International Inc.

Je celosvětová síť nabízející zdroje více než 40 nezávislých poradenských firem…

Maastrichtská kritéria

Maastrichtská kritéria jsou soubor podmínek, které musí členská země EU splnit,…

MACD

MACD je zkratka pro Moving Average Convergence Divergence, jedná se o trendový…

Majority ownership

Vlastnictví více než 50% z firemních hlasujících akcií; nebo o něco méně, v…

Makléř

Makléř neboli broker je fyzická nebo právnická osoba oprávněná pro své…

Makroekonomie

Makroekonomie je část ekonomie, která zkoumá strukturu, výkon, chování a…

Managed account

Účet, na kterém jeho držitel dává svému makléři právo kupovat a prodávat cenné…

Management Fee

Poplatek za správu portfolia vyplacený správcovi. Vyjadřuje se v procentech per…

Manažerská opce

Zjednodušeně právo koupit si akcii (akcie) manažerem vedené firmy i po určité…

Margin

Marže je rozdíl mezi celkovou hodnotou cenných papírů držených na investorově…

Margin call

Margin call je požadavek brokera na doplnění finančních prostředků na obchodní…

Margin trading

Margin trading neboli obchodování na marži nastane v případě, kdy si půjčujeme…

Mario Draghi

Mario Draghi je od roku 2011 prezidentem Evropské centrální banky. Dříve byl…

Mark-to-Market

Proces přehodnocení všech otevřených pozic za pomoci aktuálních tržních cen. Za…

Markdown

Markdown je rozdíl mezi nejvyšší současnou bid cenou na trhu mezi dealery a…

Market

Market order je požadavek na nákup nebo prodej za nejlepší dostupnou cenu v…

Market capitalisation

Hodnota akcií společnosti na akciovém trhu, získaná znásobením současné ceny…

Market if touched

Příkaz držený s makléřem v hale, který se stává příkazem uskutečnění obchodu ve…

Market maker

Market maker je typ brokera, který vytváří obchodníkovi protistranu k jeho…

Market making

Péče o kurz. Většina emitentů se zavazuje průběžně kotovat nákupní a prodejní…

Market on close

Specifikace příkazu, který vyžaduje od makléře, aby obdržel nejlepší možnou…

Market on open

Kupní nebo prodejní objednávka, ve které makléř provede příkaz při otevření…

Market opening

Otevření trhu.

Market order

Instrukce makléři okamžitě prodat nejlepší možné nabídce nebo nakoupit od…

Market risk

Nejistota výnosů přisuzovaná nestálosti celého trhu.

Market sentiment

Psychologie davu, typické měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích)…

Market timer

Ten, kdo věří, že mùže předpovídat pohyb trhu do budoucna.

Market timing

Používání analytických nástrojů k vymýšlení metod vstupů a výstupů.

Market value

Tržní hodnota společnosti nebo komodity určená investory a obchodníky.

Marketability

Míra schopnosti daného cenného papíru ke koupi nebo prodeji. Pokud se daný…

Markup

Rozdíl mezi nejnižší aktuální cenou nabídky známou mezi makléři a nejvyšší…

Martingale system

Taktický systém, používaný profesionálními gamblery v casinu, který vyžaduje…

Marže

Marže je rozdíl mezi celkovou hodnotou cenných papírů držených na investorově…

Maržová výzva (margin call)

Požadavek makléře, aby klient při maržovém obchodování složil další peněžní…

Maržové obchody

Forma investování do cenných papírů. Jedná se o přijetí úvěru od makléře na…

Matching

Matching je strategie, při které bereme investice, jejichž výplaty se shodují s…

Maturity

Maturity, v překladu splatnost, je datum, ke kterému končí životnost transakce…

Mean

Mean je jednoduše matematický průměr dvou nebo více čísel. Doslova je mean…

Mean return

Průměrná očekávaná návratnost dané investice nebo portfolia, kde jsou zváženy…

Medium cap

Jedná se o společnosti se střední tržní kapitalizací (existuje více definic,…

Medium-term

Doporučení pro střednědobý horizont.

Medvěd (bear či baissista)

Slangové označení pro osobu, která je přesvědčena o budoucím poklesu cen…

Medvědí trh (Bear Market)

Období, kdy ceny akcií nebo dluhopisů klesají. Obvykle indikuje období poklesu…

Měna

Měna je obecně přijímaná forma peněz zahrnující mince a bankovky, které jsou…

Měnová politika

Měnová politika je proces, ve kterém centrální banka prostřednictvím různých…

Měnový kurz

Kurzy měn jsou stanovovány Českou národní bankou (ČNB) na základě monitorování…

Mental stop-loss

Příkaz na okamžité ukončení obchodu, který máte v hlavě, místo abyste jej měli…

Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International swaps and derivatives association, Inc.,

Instituce založená v USA v roce 1984. Do roku 1994 zkratka ISDA znamenala…

Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond (MMF) je mezinárodní organizace, která vznikla za…

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod je směna zboží a služeb mezi zeměmi. Tím vzniká světová…

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (International organization of securities commis

Vznikla v roce 1974 z popudu Světové banky a Organizace amerických států jako…

Mezinárodní účetní standardy (International accounting standards, IAS)

Soubor účetních standardů, publikovaných Výborem pro mezinárodní účetní…

mfi

MFI znamená money flow index, čili index toku peněz. Jedná se oscilátor, který…

Micro cap

Jedná se o společnosti s minimální tržní kapitalizací (existuje více definic,…

Mid cap

Tržní kapitalizace od $1miliardy do $5 miliard.

Míra návratnosti

Jiný termín pro míru výnosu (doslovný překlad anglického \"\"rate of return\"\"…

Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti je procentuální vyjádření počtu nezaměstnaných lidí na…

Míra obratu portfolia (Turnover Rate)

Indikuje, jak aktivně jsou obchodovány cenné papíry v portfoliu fondu za…

Mode

Mode znamená modus a jedná se o hodnotu s nejvyšším výskytem v daném souboru…

Modifikovaná durace

Vážený průměr dob peněžních toků pevně úročených instrumentů, kde váhami jsou…

Momentum

Momentum je míra zrychlení ceny nebo volume cenného papíru. Jde tedy o rychlost…

Momentum filter

Měřítko změny strmosti výchozího trendu v určitém časovém období.

Momentum indicator

Indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodníci snaží předpovědět…

Monero

Monero je digitální měna nabízející vysokou úroveň anonymity uživatelů a jejich…

Monetární politika

Monetární politika je proces, ve kterém centrální banka prostřednictvím různých…

Money flow

Technický indikátor, který se vypočítá vynásobením změny ceny akcie počtem…

Movement

Změna v ceně a/nebo v hodnotě cenného papíru.

Moving average

Moving average neboli klouzavý průměř je široce využívaný indikátor technické…

Moving average crossovers

Bod, kde se na grafu křivky různě dlouhých pohyblivých průměrů navzájem…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít