Míra nezaměstnanosti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti je procentuální vyjádření počtu nezaměstnaných lidí na celkovém počtu pracovní síly. Jedná se o zpožděný makroekonomický ukazatel, což znamená, že roste a klesá v závislosti na měnících se ekonomických podmínkách, nepředvídá je.

Rozlišujeme několik typů nezaměstnanosti: frikční, strukturální a cyklickou. Frikční nezaměstnanost je pouze dočasná, patří sem lidé, kteří například mění zaměstnání. Strukturální nezaměstnanost je výsledkem nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle v určitém odvětví (není například dostatek zámečníků, ale bývalí hornící jsou nezaměstnaní). Cyklická nezaměstnanost se objevuje při celkovém poklesu agregátní poptávky.

Menu Zavřít