Míra obratu portfolia (Turnover Rate)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Míra obratu portfolia (Turnover Rate)

Indikuje, jak aktivně jsou obchodovány cenné papíry v portfoliu fondu za poslední rok. Vyšší míra obratu portfolia znamená vyšší náklady na obchodníky. Tyto náklady mohou snížit výnosy podílníků, z důvodu snížení zisků (zvýšení ztrát) při obchodování s cennými papíry.

Menu Zavřít