Maržové obchody

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Maržové obchody

Forma investování do cenných papírů. Jedná se o přijetí úvěru od makléře na splacení koupě cenných papírů, úhradu určitého procenta ceny cenných papírů investorem (např. 30%) a poskytnutí koupených cenných papírů jako kolaterál. Takto mohou investoři vlastnit cenné papíry, aniž jsou schopni je financovat. Marže však vystavují investory potenciálně velkým ztrátám. Protože velké procento koupených cenných papírů je financováno vypůjčenými penězi, investor takto používá velký pákový mechanismus. Výnosnost či ztrátovost počáteční investice investora je tak znásobena. Tato metoda může být extrémně zisková (i po úhradě úroků z vypůjčených prostředků) ale také extrémně ztrátová. Při pohybu trhu proti investorovi makléř může požadovat po investorovi další peněžní prostředky nebo cenné papíry (maržová výzva nebo-li margin call). Maržové obchodování obvykle využívají hedžové fondy. Je možné jej také využít k mostovému financování u systému rolujícího vypořádání, kdy investor, který nakupuje a poté vzápětí prodává cenné papíry, musí uhradit koupené cenné papíry před tím, než obdrží úhradu za prodané cenné papíry (na rozdíl od periodických obchodních systémů, kdy všechny obchody během účetního období se vypořádají ve stejném okamžiku, a to na konci účetního období).

Menu Zavřít