Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International swaps and derivatives association, Inc.,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International swaps and derivatives association, Inc.,

Instituce založená v USA v roce 1984. Do roku 1994 zkratka ISDA znamenala International swap dealers association. Deset investičních dealerů a bankéřů aktivních na swapovém trhu se začalo neformálně scházet, aby diskutovali o metodách standardizace dokumentace, používané u swapových transakcí. ISDA zahrnovala poskytovatele i uživatele služeb. Základním zaměřením instituce byla od počátku derivátová dokumentace. Kromě toho ISDA později vytvořila koeficienty navýšení (add-on) pro účely kapitálové přiměřenosti. Rámcová smlouva ISDA z roku 1992 (ISDA master agreement, 1992) je hlavní derivátovou rámcovou smlouvou.

Menu Zavřít