Mezinárodní obchod

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod je směna zboží a služeb mezi zeměmi. Tím vzniká světová ekonomika, ve které jsou ceny ovlivněny nabídkou, poptávkou a světovými událostmi. Například změna politiky v Ásii ovlivní cenu práce, která ma delkosáhlé důsledky na ceny zboží jinde. Zároveň se vznikem globální ekonomiky vynořují výrobky, které byly v mnoha zemích do této doby nedostupné.

To samé se samozřejmě týká i služeb, mezi které můžeme zařadit turismus, bankovnictví. Bohaté země mohou využít svého kapitálu a technologií a zajistit si v chudších zemích levnější práci a tím zvýšit efektivitu výroby a poskytnout lepší nebo levnější produkt. Chudší země mohou naopak využít přísunu kapitálu a technologií.

V této souvislosti se setkáváme s propagátory volného obchodou a protekcionisty. Ti první by byli rádi, aby se cena řídila čistě nabídkou a poptávkou, ti druzí myslí, že je nutné do zákonů zahrnout opatření, která budou volný trh korigovat. K tomu mohou využít cel, subvencí nebo kvót na dovoz či vývoz.

Menu Zavřít