Mean return

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Mean return

Průměrná očekávaná návratnost dané investice nebo portfolia, kde jsou zváženy všechny možné výsledky.

Menu Zavřít