Medium cap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Medium cap

Jedná se o společnosti se střední tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za střední tržní kapitalizaci považuje kapitalizace v pásmu 1 až 5 miliard dolarů).

Menu Zavřít