Makroekonomie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Makroekonomie

Makroekonomie je část ekonomie, která zkoumá strukturu, výkon, chování a rozhodovací proces v ekonomice jako celku.

Makroekonomie se zabývá agregátními (souhrnnými) indikátory jako je HDP, míra nezaměstnanosti, cenové indexy, měnová a rozpočtová politika a vztahy mezi trhy produktů, práce a kapitálu za účelem lepšího porozumění fungování ekonomiky.

Makroekonomové vytváří modely, na základě kterých se snaží vysvětlit vztahy mezi faktory jako je národní důchod, produkce, spotřeba, nezaměstnanost, inflace, úspory, investice, mezinárodní obchod a mezinárodní finance.

Menu Zavřít