Mezinárodní účetní standardy (International accounting standards, IAS)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Mezinárodní účetní standardy (International accounting standards, IAS)

Soubor účetních standardů, publikovaných Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). Dosud byl publikován koncepční rámec přípravy a prezentace finančních výkazů (framework for the preparation and presentation of financial statements), 34 mezinárodních účetních standardů (IAS 1 až IAS 41) a 30 interpretací IAS (SIC-1 až SIC-33). Mezinárodní účetní standardy jsou založeny na principu, že operace se účetně zachycují podle podstaty a ekonomické reality a nikoli podle právní podstaty (substance over form).

Menu Zavřít