Slovník obchodních pojmů - štítek: burza

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Akciová společnost

Akciová společnost je organizace patřící mezi kapitálové společnosti, kterou…

Akciové trhy

Akciové trhy představují burzy, na kterých probíhá nákup, prodej a vystavování…

AMEX

AMEX je staré pojmenování pro americkou burzu cenných papírů situovanou v New…

Arbitráž

Arbitráž je simultánní nákup a prodej aktiva s cílem vytvoření zisku plynoucího…

Basket

Basket je skupina několika cenných papírů, které se používají pro simultánní…

Benchmark

Benchmark je určitý standard výnosnosti, vůči kterému se porovnávají ostatní…

Beta

Beta měří volatilitu nebo systematické riziko cenného papíru nebo portfolia ve…

Bid

Bid cena je cena, kterou je ochoten kupující zaplatit za cenný papír, komoditu…

Bloomberg

Oficiálně Bloomberg Terminal je počítačový software, který umožňuje…

Book

Book označuje portfolio finančních instrumentů držených obchodníky nebo…

Broker

Broker neboli makléř je fyzická nebo právnická osoba oprávněná pro své…

Burza

Burza je tržiště, na kterém zle obchodovat cenné papíry, komodity, deriváty a…

Buy

Buy znamená nakupovat. Může se jednat o doporučení nakupovat nebo o tržní…

Býk a medvěd

Býk je investor, který si myslí, že trh, odvětví nebo nějaký konkrétní cenný…

CBOE

CBOE je zkratka pro Chicago Board Options Exchange, největší opční burzu na…

Černý pátek

Černý pátek odkazuje na 24.9.1869, den, kdy došlo k pádu na burze po delší době…

Chop

Tržní chop je situace, kdy se trhy hýbou do strany bez jasného směrového…

Clearing

Clearing je procedura, při které se vypořádají finanční obchody. Dojde tedy ke…

CME

CME Group Inc. je zkratka pro Chicago Mercantile Exchange and Chicago Board of…

Contagion

Contagion neboli nákaza je situace, kdy se změny nebo neklid z trhu v jednom…

Contract

Contract představuje standardizované množství a kvalitu komodity určené k…

Cover

Cover v kontextu financí znamená redukci rizika. V podstatě se dá říci, že…

Delivery

Delivery neboli dodání představuje transfer komodity, měny, cenného papíru,…

Derivatives

Derivatives neboli deriváty jsou cenné papíry s hodnotou, která je odvozena od…

Diskont

Diskont je záporný rozdíl mezi jmenovitou a tržní hodnotou cenného papíru. Může…

Doporučení

Doporučení je obecné doporučení analytika nebo instituce, které klientům radí…

Downgrade

Downgrade je negativní změna v ratingu cenného papíru. Tato situace nastane,…

e-Broker

e-Broker je internetová aplikace Fio banky určená na obchodování s akciemi, ETF…

Earning per share (EPS)

EPS (earnings per share) znamená zisk na akcii. Tento ukazatel vydřuje…

Ekonomika

Ekonomika představuje soubor vzájemně propojených oblastí výroby, spotřeby,…

ETF

ETF je zkratka pro exchange traded fund, což je koš cenných papírů, například…

Fluktuace

Fluktuace neboli volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného…

Forward

Forwardový kontrakt je dohoda mezi dvěma stranami k nákupu nebo prodeji…

Futures

Futures jsou finanční deriváty zavazující kupce nakoupit aktivum nebo prodejce…

Hedge

Hedge je investice, která má redukovat dopad negativního pohybu u vlastněného…

Hedging

Hedging je zajištění proti riziku. Obvykle spočívá v tom, že zároveň s naší…

Held

Held order je typ tržního příkazu, u kterého požadujeme rychlé naplnění. Ve…

IB

Initial balance je pojem vyskytující se v market profilu označující první…

Index DAX

DAX je akciový index reprezentující 30 největších a nejlikvidnějšísh německých…

Investice

Investice je aktivum nebo předmět získaný za účelem generování zisku nebo…

IPO

IPO (Initial public offering) znamená první veřejná nabídka akcií. Rostoucí…

IR

IR (Information ratio) je nástroj na měření výnosů nad rámec výnosů benchmarku,…

Kapitalismus

Kapitalismus je ekonomický systém, pro který je typické soukromé vlastnictví…

Kolaterál (collateral)

Collateral neboli zástava je majetek, kterým ručí příjemce půjčky věřiteli.…

Komoditní burza

Komoditní burza je fyzické nebo virtuální místo, kde probíhá nákup a prodej…

Komodity

Komodita je zboží, které se používá v obchodním styku a je vzájemně zaměnitelné…

Korelace

Korelace ve financích měří vzájemnou závislost dvou cenných papírů. Jedná se o…

Kotace

Kotace označuje nejnovější cenu akcie, dluhopisu nebo jakékoliv jiného…

Last

Last může znamenat poslední obchod daného dne, měsíce, kontraktu nebo poslední…

Likvidita

Likvidita určuje, jak snadno lze nějaké aktivum nebo cenný papír prodat nebo…

Long

Long neboli dlouhá pozice znamená nákup akcie, komodity, měnového páru apod.…

Markdown

Markdown je rozdíl mezi nejvyšší současnou bid cenou na trhu mezi dealery a…

Market

Market order je požadavek na nákup nebo prodej za nejlepší dostupnou cenu v…

Mean

Mean je jednoduše matematický průměr dvou nebo více čísel. Doslova je mean…

Narrow

Narrow nebo také thin market (hubený trh) je výraz pro trhy, které mají malý…

Neurony

Neurony neboli neuronové sítě jsou inovativní způsob algoritmického obchodování…

Oanda

Oanda je kanadská společnost poskytující finanční služby pro retailové i…

Offset

Offset znamená otevřít na trhu opačnou pozici, než je naše stávající. Pokud…

Opce (opční termínové kontrakty)

Opce jsou finanční deriváty prodávané jejich vypisovatelem. Tento kontrakt…

Order

Order neboli tržní příkaz je instrukce brokerovi, aby koupil nebo prodal určitý…

OTC trh (over-the-counter market)

OTC je decentralizovaný trh, na kterém mezi sebou obchodují jednotlivci skrze…

Pšenice

Pšenice je jednou z nejdůležitějších zemědělských komodit. Jde o každodenní…

Pyramid

Pyramid má mnoho významů. Může jít o navyšování velikosti pozice na burze, o…

Quote

Quote je poslední cena, za kterou byla komodita či cenný papír obchodována.…

Rating

Rating je hodnocení analytika nebo ratingové agentury, který uděluje akcii nebo…

Řízení rizika

Řízení rizika je proces identifikace, analýzy a přijetí nebo snížení míry…

Russell 2000

Index Russell 2000 měří výkon přibližně 2000 nejmenších společností indexu…

Sell

Sell znamená prodávat. Může se jednat o doporučení prodat nebo o tržní příkaz.…

Session

Session nebo také trading session (obchodní seance) je časová perioda, kteřá…

Settlement

Settlement znamená v překladu vypořádání a označuje proces, ve kterém v den…

SPAD

SPAD je zkratka pro Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů. Jednalo se o…

Spiders

Spider (SPDR) je zkratka pro Standard & Poor's depositary receipt, což je…

Spike

Spike je relativně velký krátkodobý pohyb ceny nahoru nebo dolu. Obvykle se…

Splitting

Order splitting znamená rozdělení obchodních objednávek. Umožňuje obchodníkovi…

Spot

Spot je současná cena na spotovém trhu cenných papírů, komodit nebo měn.…

Standard Poors 500 index (SP500)

S&P 500 nebo také Standard & Poor's 500 je index, který představuje 500…

Stop-Loss

Stop-loss je výstupní tržní příkaz, který obchodník umístí skrze svého brokera…

Stoploss

Stop-loss je výstupní tržní příkaz, který obchodník umístí skrze svého brokera…

Stops

Stop příkazy jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů obchodníka pro ochranu…

Stříbro

Stříbro je druhý nejoblíbenější investiční kov, hned po zlatě. Stříbro plnilo…

Swap

Swap je OTC derivátový kontrakt s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových…

Symbol

Symbol neboli ticker je soubor písmen, který pro účely obchodování označuje…

Trigger

Trigger, v překladu spouštěč, označuje jakoukoliv situaci, která splní kritéria…

Tržní cena

Tržní cena je cena, za kterou se dá aktuálně koupit nebo prodat zboží nebo…

VIPERS

Vipers jsou ETF (dříve Vanguard Index Participation Receipts), které jsou…

Volatilita

Volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného papíru nebo…

Wall Street

Wall Street je ulice ve finanční čtvrti New Yorku. Postupně se název této ulice…

Xetra

Xetra je čistě elektronický obchodní systém se sídlem v německém Frankfurtu.…

Zlatý grál

Zlatý grál je chybné označení pro svatý grál, což u obchodníků představuje…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít