Slovník obchodních pojmů - N

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

n.a.

N/A nebo také n/a je anglická zkratka označující „not aplicable“, „not…

Nabídka převzetí

Podle Obchodního zákoníku rozlišujeme dobrovolné a povinné nabídky převzetí.…

Nákupní cena (Asked Price)

Cena, za kterou investor nakupuje podíly ve fondu. Je rovná součtu hodnoty…

Narrow

Narrow nebo také thin market (hubený trh) je výraz pro trhy, které mají malý…

Narrow range day

Obchodní den s menším cenovým rozpětím vztahující se k cenovému rozpětí…

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automatic Quotation Systém)

V roce 1971 vznikl počítačový systém pro uzavírání mimoburzovních obchodů…

Nástroje peněžního trhu (Money Market Instruments)

Krátkodobé finanční instrumenty, obvykle se splatností do 1 roku. Patří mezi ně…

NAV

NAV je zkratka pro net asset value (čisté obchodní jmění). Představuje čistou…

Near-term

Doporučení pro krátkodobý horizont.

Nedokumentární platby

Bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu bankovních klientů, popř.…

Nekline

Součást grafického obrazce Head & Shoulders, určující pravděpodobný směr vývoje…

Nemovitostní fond

Nemovitostní fond je fond, který investuje do nemovitostí nebo do majetkových…

Net volume

Objem obchodů vzrůstajících cenných papírů mínus objem obchodů klesajících…

Neurony

Neurony neboli neuronové sítě jsou inovativní způsob algoritmického obchodování…

Neutral

Neutrální doporučení (odpovídá i doporučení \"\"HOLD\"\", tudíž držet)

New high

Nejvyšší cena v daném časovém období.

Nezisková organizace

Nezisková organizace je taková organizace, jejíz hlavním cílem není akumulace…

No limit order

Objednávka ke koupi nebo prodeji daného množství cenných papírů, bez…

Noise

Noise neboli šum je infromace nebo aktivita, která zkresluje hlavní trendy. V…

Nominální hodnota

Nominální hodnota je u akcií a dluhopisů ta, která je uvedena při jejich…

Non profit organization

Organizace založená pro charitativní, humanitární nebo vzdělávací účely, ve…

Non-trend day

Úzký denní rozsah postrádající jakýkoliv rozeznatelný pohyb v jakémkoliv směru.

Non-UCITS

Ostatní fondy nad rámec UCITS tj. například uzavřené nebo se zvláštním…

Nový trh

Je určen pro nadějné a expandující společnosti, představuje možnost získání…

Nucené vyrovnání

Soudem potvrzený postup, zahájený na základě návrhu úpadce, jímž se jeho úpadek…

NYSE (New York Stock Exchange)

Historie newyorské burzy sahá až do roku 1792 a v současné době drží primát…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít