Nominální hodnota

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nominální hodnota

Nominální hodnota je u akcií a dluhopisů ta, která je uvedena při jejich vystavení, nikoli tedy tržní hodnota. V ekonomii nominální hodnota znamená cenu, do které není zahrnuta inflace. V tom se liší od reálné ceny.

Reálná hodnota například bankovek v sobě zahrnuje jejich kupní sílu, která postupem času klesá (pokud nejsme ve stavu deflace). Pokud reálný hrubý domácí produkt vzroste o 4% za rok, při míře inflace 2%, pak je růst nominálního hrubého domácího produktu 6%.

Pokud bychom srovnávali nominální směnné kurzy, pak jde o prostý poměr toho, jak lze tyto měny vyměnit. Jestliže by nás zajímaly reálné směnné kurzy, museli bychom vzít do úvahy cenové hladiny jednotlivých zemí. 

Menu Zavřít